یکشنبه, 15 ارديبهشت 1398 12:05

برگزاری کارگاه آموزشی بهسازی معابر شهری

کارگاه آموزشی با عنوان "حرکت در جهت بهسازی معابر شهری برای سهولت تردد تمامی اقشار جامعه" با حضور هیئتی از کارشناسان کشور ژاپن در شهرداری کرج برگزار شد.

منبع خبر : کرج امروز