دوشنبه, 02 شهریور 1394 12:19

همکاری در نظافت شهری

 انجمن نعناع جهت تشویق همگان به نظافت اقدام به حرکت فرهنگی کرد از آنجا که در خیلی جاها  حق و حقوق ما رعایت نشده و هنوز برای حضور در  جامعه مشکلات زیادی همچون مناسب سازی شهر پیش روی ماست اما همین شهر خانه ماست و ما نیز در نظافت خانه مان سهمی داریم با کمک هم میتوانیم شهری تمیز و با صفا داشته باشیم واز این پس نیز در نگهداری شهرمان تلاش خواهیم کرد

داخل باغچه و بین درختان نیز هر نوع زباله ای به چشم خورد بیایید محیط زیست خود را

سالم نگهداریم درسلامتی همگان این درختان سهم بزرگی دارند قدرشان را بدانیم

این مادر با دیدن نظافت شهر توسط تعدادی از معلولان و همکاران انجمن همچنین شخص

ژاپنی تا آخر در نظافت شهر سهیم شد وبا عصای دستش زباله ها را جمع میکردد

محل عابر بانک که قبض رسید آن را بجای انداختن داخل سطل که نزدیکتر از زمین است

را به این شکل به زمین ریخته وجلوه شهر زشت میکند

پس از تمیز کردن جلوی عابر بانک چقدر زیباست

گوشه ای زباله های جمع آوری شده در بین راه