جمعه, 16 مرداد 1394 16:12

برگزاری کارگاه آموزشی در دبستان

این برنامه بدلیل محتوای خوب آن بچه ها را برآن داشت که به هرسوالی پاسخ دهند 

 برای آشنائی با نحوه تشخیص نابینایان که اجسام را چگونه تشخیص میدهند   با قرار دادن چیزهائی در جعبه ولمس آن توسط دانش آموزان به این سوال رسیدند و اینکه چگونه میتوانند به این عزیزان کمک نمایند

 

 در اینجا بچه ها با حرکت کردن روی موزائیکهای بریل طریقه استفاده نابینایان از این موزائیک و نحوه صحیح چیدمان آن را آموزش دیدند 

  

 راههای ارتباط با ناشنوایان انجام کارهای حرکتی ویا نوشتن روی کاغذ و... 

است در اینجا با نشان دادن این حرکت منظور خود که ورزش کشتی میباشد 

را به شخص ناشنوا انتقال میدهند

 

نحوه استفاده صحیح از ویلچر و چگونه میتوان به معلولین کمک کرد نیز یکی از کارهای 

این کارگاه میباشد 

 

 با استفاده از ویلچر نیز به این موضوع که چه مشکلاتی در سر راه معلولین قرار دارد نیز پی بردند

 

 چگونگی کمک کردن به معلول نیز یکی از اهداف این کارگاه است

برای اولین بار انجمن نعناع کارگاه آموزشی آشنائی با معلولیت و روش صحیح برقراری ارتباط با معلولین و همچنین آشنائی با مناسب سازی شهر را در دبستان دخترانه برگزار نمود استقبال خوب بچه ها و همکاری مسئولین باعث دلگرمی ما شد امیدواریم این همکاریها تداوم داشته تا بچه ها از زمان بچگی به این موضوعات پی برده تا در سنین بلوغ بتوانند در سازندگی کشور سهیم باشند