دوشنبه, 07 ارديبهشت 1394 13:23

بازدید هیات ژاپنی انجمن نعناع

بازدید هیات ژاپنی و مسئولان شهری از نخستین پارک معلولین استان البرز

هیاتی از کارشناسان ژاپنی با همراهی مجتبی اسکندری مدیر منطقه 9 شهرداری و دکتر محمدصادق باغستانی عضو شورای اسلامی شهر کرج با حضور در محل احداث نخستین پارک ویژه معلولین و جانبازان استان البرز، از امکانات در نظر گرفته شده برای این مجموعه بازدید به عمل آورند و بر رعایت نکات کارشناسی و استانداردها در مراحل ساخت صحه گذاشتند.

بازدید هیات ژاپنی و مسئولان شهری از نخستین پارک معلولین استان البرز بازدید هیات ژاپنی و مسئولان شهری از نخستین پارک معلولین استان البرز بازدید هیات ژاپنی و مسئولان شهری از نخستین پارک معلولین استان البرز بازدید هیات ژاپنی و مسئولان شهری از نخستین پارک معلولین استان البرز بازدید هیات ژاپنی و مسئولان شهری از نخستین پارک معلولین استان البرز بازدید هیات ژاپنی و مسئولان شهری از نخستین پارک معلولین استان البرز
بازدید هیات ژاپنی و مسئولان شهری از نخستین پارک معلولین استان البرز بازدید هیات ژاپنی و مسئولان شهری از نخستین پارک معلولین استان البرز بازدید هیات ژاپنی و مسئولان شهری از نخستین پارک معلولین استان البرز بازدید هیات ژاپنی و مسئولان شهری از نخستین پارک معلولین استان البرز بازدید هیات ژاپنی و مسئولان شهری از نخستین پارک معلولین استان البرز

منبع :  پایگاه خبری مدیریت شهری کرج