دوشنبه, 28 تیر 1395 21:39

برگزاری کارگاه آموزشی فوائد ورزش در افراد آسیب نخاعی و پیشگیری از زخم بستر

کارگاه آموزشی فوائد ورزش در افراد آسیب نخاعی و پیشگیری از زخم بستر با مشارکت انجمن نعنا توسط اساتید ژاپنی در انجمن ضایعات نخاعی استان تهران برگزار گردید . در این گارگاه ۳ ساعته اساتید ژاپنی افراد آسیب نخاعی را از نحوه پیشگیری از زخم بستر آگاه کردند و همچنین راهکارهایی برای بهبود زخم بستر در زمان ابتلا به این عارضه به حاضرین ارائه دادند . همچین در این کارگاه حرکات ورزشی قابل انجام روی ویلچر برای افراد آسیب نخاعی به حاضرین آموزش داده شد .
در پایان این کارگاه در حرکتی نمادین حاضرین در کارگاه آموزشی اقدام به پاکسازی فضای شهری در اطراف انجمن ضایعات نخاعی استان تهران نمودند . در زیر تصاویری از برگزاری این کارگاه آموزشی قابل مشاهده است .