جمعه, 10 تیر 1390 10:05

برگزاری کارگاه آموزشی مناسب سازی در آسایشگاه خیریه کهریزک (البرز)

برای اولین بار در آسایشگاه خیریه کهریزک(البرز) با دعوت از اساتید ژاپن کارگاه آموزشی مناسب سازی فضا برای معلولین با حضور اساتید و دست اندرکاران آسایشگاه برگزار شد

هدف از برگزاری این کارگاه آشنائی با متد جدید مناسب سازی و در نهایت بهبود حال مراجعین به این آشایشگاه میباشد این کارگاه بصورت تئوری و عملی برگزار که با استقبال خوب شرکت کنندگان همراه بود دکترشهبازی معاونت سلامت آسایشگاه از  زحمات انجمن نعناع واساتید تشکر نمودند رئیس انجمن نعناع نیز در پایان  با تشکر از مسئولین آسایشگاه  ابراز امیدواری کردند که با  تشکیل اینگونه کارگاه ها نگاه مسئولین واقشار مختلف جامعه تعییر کرده و وضیت تردد معلولان سهولت پیدا کند  

برگزاری کارگاه آموزشی مناسب سازی

 شرکت کنندگان با استفاده از ویلچر در این کارگاه با مشکلات معلولان آشنا میشوند

 برگزاری کارگاه آموزشی مناسب سازی

با استفاده از چشم بند و راه رفتن بر روی مزائیکهای بریل نیز با مشکلات عزیزان نابینا آشنا میشوند

برگزاری کارگاه آموزشی مناسب سازی