شنبه, 18 آبان 1392 11:44

برگزاری سمینار نخاع به همت انجمن نیهون سکیزوئی کیکین

در این سمینار که دکترای دانشگاه اوزاکا و توکیو شرکت داشتند از روش جدید درمان ضایعه نخاعی خبر دادند که از طریق دارو میتوان نخاع را ترمیم کرد و اعلام کردند تا کنون روی 4بیمار نخاعی گردن امتحان کردند که دونفر حسشان برگشته وهم اکنون در حال حرکت با واکر وعصا میباشند و دونفر دیگر معلولیت شان از کامل به ناقص رشد کرده است و تا 3الی 4سال آینده به مرحله پایانی میرسد  

برگزاری سمینار نخاع به همت انجمن نیهون سکیزوئی کیکین

  نتیجه آزمایشات بر روی موش آزمایشگاهی بصورت فیلم به حاضرین نشان داده شد

برگزاری سمینار نخاع به همت انجمن نیهون سکیزوئی کیکین  

برگزاری سمینار نخاع به همت انجمن نیهون سکیزوئی کیکین

رئیس انجمن نیهون سکیزوئی کیکین آقای اوهاما خود نیز معلول از ناحیه گردن میباشد

برگزاری سمینار نخاع به همت انجمن نیهون سکیزوئی کیکین  

 محل برگزاری سمینار طبقه30یک ساختمان زیبا در توکیو بود نمای بیرون از طبقه 30میباشد 

برگزاری سمینار نخاع به همت انجمن نیهون سکیزوئی کیکین