جمعه, 30 خرداد 1393 09:10

مناسب سازي فضاي شهري در راستاي حذف کلمه معلول

خبرگزاري آريا - شهردار کرج برگزاري کارگاه مناسب سازي با حضور اساتيد ژاپني را شروع خوبي براي مناسب سازي معابر و مبلمان شهري دانست.
به گزارش خبرگزاري آريا از کرج ، مهندس ترکاشوند شهردار کلانشهر کرج در سمينار مناسب سازي در کلانشهر کرج اظهار داشت : برگزاري اين کارگاه آموزشي شروع بسيار خوبي است و تقاضا دارم تمام دست اندر کاران مناسب سازي فضاي شهري ادامه دهنده اين راه باشند.

وي افزود: افزايش نفرات در شوراي چهارم سبب شد چند کميسيون اضافه شود، از جمله سلامت، جوانان و ورزش که طي جلسات برگزار شده با کميسيون سلامت مقرر شد، مناسب سازي فضاي شهري به گونه اي صورت گيرد که لفظ معلول  کاربردي نداشته باشد و تمام اقشار جامعه بتوانند به راحتي از امکانات و فضاي شهري استفاده نمايند، اگر در شهر نقصي وجود نداشته باشند ديگر کسي معلول نيست.

ترکاشوند اذعان نمود: درراستاي مناسب سازي فضاي شهري؛ شوراي اسلامي شهر کرج و شهرداري طبق استاندارد هاي جهاني اقدامات خوبي انجام داده که  ادامه اين کار نيازمند تعامل ساير نهاد هاي مسئول نيز مي باشد.

منبع خبر : خبرگزاری اریا