پنج شنبه, 22 خرداد 1393 10:44

برگزاری نشست مشترک شهردارکرج با جمعی از نابینایان کرج

چالش های بهره مندی معلولان از فضاهای شهری کرج در نشستی با حضور اعضای کمیته مناسب سازی معابر استان، رئیس کمیسیون بهداشت و سلامت شورای شهر و شهردار کلانشهر کرج مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

علی ترکاشوند شهردار کرج

محمدصادق باغستانی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر کرج نشست مشترک شهردارکرج با جمعی از نابینایان کرج نشست مشترک شهردارکرج با جمعی از نابینایان کرج نشست مشترک شهردارکرج با جمعی از نابینایان کرج نشست مشترک شهردارکرج با جمعی از نابینایان کرج نشست مشترک شهردارکرج با جمعی از نابینایان کرج نشست مشترک شهردارکرج با جمعی از نابینایان کرج نشست مشترک شهردارکرج با جمعی از نابینایان کرج
نشست مشترک شهردارکرج با جمعی از نابینایان کرج نشست مشترک شهردارکرج با جمعی از نابینایان کرج نشست مشترک شهردارکرج با جمعی از نابینایان کرج نشست مشترک شهردارکرج با جمعی از نابینایان کرج نشست مشترک شهردارکرج با جمعی از نابینایان کرج نشست مشترک شهردارکرج با جمعی از نابینایان کرج نشست مشترک شهردارکرج با جمعی از نابینایان کرج نشست مشترک شهردارکرج با جمعی از نابینایان کرج نشست مشترک شهردارکرج با جمعی از نابینایان کرج

 

منیع خبر : پایگاه خبری مدیریت شهری کرج