سه شنبه, 10 بهمن 1396 07:43

مراسم اهداء تقدیرنامه سفیرکبیر ژاپن به آقای محمد پاشایی

در 23  ژانویه  2018، عالیجناب هیرویاسو کوبایاشی، سفیر فوق العاده و تام الاختیار ژاپن در ایران، تقدیرنامه سفیر ژاپن را به آقای محمد پاشایی، رئیس "انجمن نعناع ژاپن برای معلولین جسمی ایرانی" ( سازمان غیر انتقاعی در ژاپن)، در سفارت ژاپن در ایران اهدا کرد.
 
 آقای پاشایی " انجمن نعناع برای معلولین جسمی ایرانی" را در سال 2010 در ژاپن تأسیس کرد. از جمله  فعالیت های ایشان در این انجمن، ارسال  تجهیزات توانبخشی مانند ویلچر برای معلولین ایرانی  و معرفی اقدامات ژاپن به ایرانی ها در خصوص مناسب سازی شهرها برای معلولین بوده  است. از طریق این فعالیت ها، ایشان در پیشبرد روابط دوستانه و همکاری بین ژاپن و ایران در زمینه رفاه معلولین، سهم داشته است.
 
 از نظر انسان دوستانه و توسعه، سفارت ژاپن نیز از طریق اسکیم ها ی مختلف مانند پروژه بلاعوض به نهاد ها ی مردمی برای تأمین نیاز اولیه انسانی، در بهبود رفاه معلولین ایرانی سهم داشته است. اهدای تجهیزات توانبخشی یکی از همکاری ها است. سفارت ژاپن برای گسترش روابط بین ژاپن و ایران به کمک ها شامل حمایت از " انجمن نعناع برای معلولین جسمی ایرانی" ادامه خواهد داد.
 
 سفارت ژاپن در ایران برای ایشان توفیق روزافزون در فعالیت های آتی را آرزومند است.
 
اهداء تقدیرنامه به آقای پاشایی
 
سخنرانی آقای پاشایی
 
 
سخنرانی عالیجناب کوبایاشی، سفیر ژاپن
 
 
سخنرانی عالیجناب دکتر نظر آهاری، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در ژاپن
 

منبع خبر : سفارت ژاپن در ایران