درباره ما (3)

محمد پاشايي بعد از معلول شدن در كشور ژاپن انجمن حمايت از معلولان را تأسيس كرد حمیدرضا رسولی- شايد عده‌اي بر اثر حوادث ناگوار و ناگهاني در سايه قرار بگيرند اما اتفاقاتي از اين دست براي خيلي‌ها آغاز يك ماجراي تازه است. محمد پاشايي يكي از همان‌هایی است كه در كشور ژاپن بر اثر يك حادثه تلخ و دراماتيك دچار ... شايد عده‌اي بر اثر حوادث ناگوار و ناگهاني در سايه قرار بگيرند اما اتفاقاتي از اين دست براي خيلي‌ها آغاز يك ماجراي تازه است. محمد پاشايي يكي از همان‌هایی است كه در كشور ژاپن بر اثر يك حادثه تلخ…
نجمن نعناع – حمایت کننده ی معلولین ایران ،سازمانی غیر دولتی در استان کاناگاوا در کشور ژاپن می باشد .این انجمن در جهت حمایت از معلولین جسمی – حرکتی و با هدف رفع نیازها و مشکلات و معضلات زندگی فردی و اجتماعی معلولین فعالیت می کند .ریاست انجمن را آقای محمد پاشایی عهده دار می باشند که خود نیز با این معضل دست به گریبان می باشند. افرادی که به نوعی از معلولیت جسمی – حرکتی رنج می برند ،آرزو دارند همانند دیگران زندگی کنند و به کارهای عادی خود بپردازند و به هر کجا که مایل باشند سفر کنند…
قانون جامع حمایت از حقوق معلولین ماده 1: دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولین، فراهم و حمایت های لازم را از آنها به عمل آورد. تبصره: منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می گردد که به تشخیص کمسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم؛ اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآیی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود. ماده 2: کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی…