کارگاه استاندارد سازی معابر با حضور اساتیدی از کشور ژاپن و کارشناسان شهرداری کرج در باشگاه میلادبرگزار شد.

منبع : پایگاه خبری مدیریت شهری کرج،

عکاس : مریم رمضانخانی

منتشرشده در اخبار